Ana Sayfa
Sinan'a Saygı Projesi
Mimar Sinan'ın Hayatı
Mimar Sinan'ın Eserleri
Fotoğraf Galerisi
        Yeni Eklenenler
Külliye Planları
Sinan Gezi Yolları
Gezi Haritaları
Haberler / Duyurular
Gönüllü Çalışma
Projeye Destek
İletişim
ENGLISH


Sinan Eserlerinin Çizimleri Bilgi Belge Merkezi'nde

5.09.2008

SİNAN ESERLERİNİN ÇİZİMLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ'NDE

Sinan'a Saygı Projesi kapsamında yürütülen envanter çalışmaları için
gerekli bilimsel kaynakların toplanması ile başlayan süreç, ÇEKÜL
Vakfı Bilgi Belge Merkezi'nin içinde yer alan Sinan'a Saygı
Kitaplığı'nın da çekirdeği olmuştu. İki yıldır süren çalışmaların
sonucunda, Mimar Sinan ve eserleri üzerine mevcut literatürün tamamını
oluşturan 150'den fazla kitap ve Sinan özel sayısı dergiler, Sinan'a
Saygı Kitaplığı'nda toplandı. Son olarak da Mimar Ali Saim Ülgen'in
hazırladığı ve Türk Tarih Kurumu'nun 1989 yılında yayınladığı Mimar
Sinan yapılarının Rölöve ve Restitüsyon çizimleri ÇEKÜL Bilgi Belge
Merkezin'in Sinan'a Saygı Kitaplığı'nda yerini aldı.

Muradiye Cami çizim paftası

Ülgen'in 1938-1962 yılları arasındaki bu kapsamlı ve çok yönlü
çalışması, yapıların tümünü plan, kesit, ve cephe çizimleriyle
tanıtmayı ve belgelemeyi amaçlıyor ve Klasik Dönem Osmanlı yapılarının
çoğunu içermesi bakımından da ayrı bir değer taşıyor. Mimar Sinan
yapıları olarak Tezkerelerde adı geçen yapılar ile sözlü geleneğin
Mimar Sinan'a atfettiği yapıların çizimleri de bu çalışmada yer
alıyor. Ali Saim Ülgen'in belge değeri yüksek bu röleve ve çizimleri,
bazı Sinan yapıların restorasyon ve yediden yapılmaları için kaynak
olarak da kullanılmıştı.

Türk Tarih Kurumu’nun bastığı “Mimar Sinan Yapıları Rölöve ve Restitüsyon Çizimleri”

Sinan'a Saygı Kitaplığı'nın hafta içi mesai saatleri arasında,
akademisyenler, ilgili fakülte öğrencileri ve amatörce konuyla
ilgilenen herkesin kullanımına açık. ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi'nin
Kataloğu'na internet üzerinden ulaşılabiliyor.
http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/bilgiBankasi.asp

Güncel haberler
Haber arşivi

© 2006 Sinan'a Saygı. Her hakkı saklıdır. [Çekül Vakfı] [Tarihi Kentler Birliği]