Ana Sayfa
Sinan'a Saygı Projesi
Mimar Sinan'ın Hayatı
Mimar Sinan'ın Eserleri
Fotoğraf Galerisi
        Yeni Eklenenler
Külliye Planları
Sinan Gezi Yolları
Gezi Haritaları
Haberler / Duyurular
Gönüllü Çalışma
Projeye Destek
İletişim
ENGLISH


Anadoluculuk ve Sinan

25.12.2007

MEKÂNLAR / ZAMANLAR / İNSANLAR:
KİMLİK, AİDİYET VE MİMARLIK TARİHİ

ODTÜ Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programı, iki yılda bir, belirli temalar altında odaklanan doktora araştırmaları sempozyumu düzenlemektedir. “Osmanlı'da Mekânlar/Zamanlar/İnsanlar" başlığı ile Kasım 1999'da başlatılan bu sempozyum dizisinin ikincisi, "Cumhuriyet'in Mekânları/Zamanları/İnsanları" başlığı ile Kasım 2001’de, üçüncüsü “Eski Çağın Mekanları/Zamanları/İnsanları” başlığı ile Haziran 2003’te, dördüncüsü ise “Mekanlar/Zamanlar/İnsanlar: Cinsiyet, Cinsellik ve Mimarlık Tarihi” başlığı ile Aralık 2005’te gerçekleştirilmiştir.

24-25 Aralık 2007 tarihlerinde yapılacak olan beşinci toplantı, ”Kimlik ve Aidiyet” temalarına odaklanacaktır. Kültürel, ulusal, etnik, cinsel, politik ya da dini tanımlar üzerinden tartışılan kimlik ve aidiyet kavramları, günümüzde, sosyal bilimlerin diğer alanlarında olduğu gibi, mimarlık tarihi araştırmalarında da önemli bir yer tutmaktadır. Bu toplantıda, kimliklendirme, kollektif kimlik inşaası, aidiyet oluşumu ve benzeri çerçevelerden mimarlık tarihinin içerdiği tüm zaman ve mekanları irdeleyen araştırmaların sunulması ve böylelikle bu çalışmaların ürettiği yeni bilginin tartışılması hedeflenmektedir.

http://www.arch.metu.edu.tr/component/option,com_extcalendar/Itemid,56/extmode,view/extid,3054/

Akademik çalışmalarını ÇEKÜL Vakfı'nın desteğiyle sürdüren Sinan'a Saygı Projesi gönüllüsü Ahmet Sezgin bu sempozyuma "Anadoluculuk'un Bakış Açısıyla Sinan" konulu bildirisi ile katıldı.

Güncel haberler
Haber arşivi

© 2006 Sinan'a Saygı. Her hakkı saklıdır. [Çekül Vakfı] [Tarihi Kentler Birliği]