Ana Sayfa
Sinan'a Saygı Projesi
Mimar Sinan'ın Hayatı
Mimar Sinan'ın Eserleri
Fotoğraf Galerisi
        Yeni Eklenenler
Külliye Planları
Sinan Gezi Yolları
Gezi Haritaları
Haberler / Duyurular
Gönüllü Çalışma
Projeye Destek
İletişim
ENGLISH


Sinan'a Saygı Ağırnas Yaz Çalışması Temmuz 2006

25.07.2006

“Sinan’a Saygı” bu topraklardaki varlık nedenlerimizden biri olmalıdır.

ÇEKÜL Gençlik Birimi olarak 1998 yılında ÇEKÜL Vakfı’nın başlattığı “Sinan’a Saygı” kampanyasının her aşamasında, amatör bir ruhla yapılan işlerin ucundan tutmanın, destek olmanın heyecanını, zevkini yaşadık. Sinan’ı tanımaya çalıştık, dünya üzerinde 400’den fazla olan eserlerinin listelerini çıkardık, onları fotoğrafladık. Bu masa başı çalışmasının ardından, 1999 yılından başlayarak eserlerinin bir bölümünü gezmeye fırsatımız oldu.

İstanbul’un tarih boyunca sorunu olmuş susuzluğun nasıl çözümlendiğini gördük. Suyla ilgili belki de dünyanın en güzel yapılarından biri olan Mağlova Kemeri’nin hâlâ dimdik ayakta İstanbul’a su taşıdığına tanık olduk. İstanbul’u İstanbul yapan Anadolu’daki ve İstanbul’un Avrupa’ya bakan yüzü Trakya’daki tüm eserlerini görmeye hâlâ gücümüz yetmedi. Ama bu amatör ruhlu, uzun soluklu çalışmalar bize bir şeyi çok iyi gösterdi. O da, Sinan’ın aslında bizim varlık nedenlerimizden biri, sırtımızı dayadığımız kültürel mirasımızın en önemli yaratıcılarından olduğudur.

“Sinan’a Saygı” onun doğduğu kentten başlar.

İşte bu noktada, Gençlik Birimi olarak yaptıklarımızın bir plana, programa bağlanması gerekliliğini hissettik. Planın çıkış noktası olarak da Sinan’ın doğduğu kent olan, Anadolu’daki taş mimarisinin köy ölçeğinde en üstün örneklerine sahip Ağırnas’ı seçtik. Çünkü, Sinan’ı anlamak için onun gençlik yıllarına kadar sokaklarını arşınladığı Ağırnas’ı anlamak gerekir.

ÇEKÜL yaklaşık beş yıldır Ağırnas’ta Erciyes Üniversitesi, Ağırnas Belediyesi, Kayseri Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve en önemlisi de Ağırnaslılar’ın katılımlarıyla bir dizi çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların merkezinde ise Sinan’ın Ağırnas’ta doğduğuna inanılan ev bulunmakta. Evin restorasyonu ÇEKÜL’ün verdiği bilimsel destekle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğunda hâlâ sürmekte.

Tüm Anadolu’da olduğu gibi burada da geleneksel yöntemleri kullanmayı bilen işgücü sıkıntısı çekiliyor. Eğer işgücü problemi çözülebilirse, köy ölçeğinde dokusunu kaybetmeyen Ağırnas’ta çok küçük bütçelerle kısa sürede büyük işler yapılabilir.

“Sinan’a Saygı” yere düşen taşı yerine kaldırmakla başlar.

Ağırnas’taki tüm evlerin, Sinan’ın doğduğu ev merkez olacak şekilde durumlarının iyileştirilmesi, sağlıklaştırılması, acil müdahale gerekenlerin restorasyonlarının yapılması gerekiyor. Eğer biz, Sinan’ın torunları olarak, onun yaşadığı topraklarda gururla varlığımızı sürdürmek istiyorsak yere düşmüş taşları yerine koymakla başlamalıyız çalışmaya.

Bu noktada iki bağımsız çalışmayı birbirine bağlayarak ve Ağırnaslılar’ın da desteğini alarak çalışmalara ivme kazandırmak istiyoruz. Yere düşen taşları kaldırmaya Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ile Temmuz 2006’da düzenleyeceğimiz “yaz çalışması”yla başlayacağız. Bu çalışmayla eş zamanlı olarak yürütmek istediğimiz ikinci çalışma ise “Ağırnas Taş Atölyesi”. Taş ustası olmak isteyen gençlerle, heykeltıraş adayı gençleri bir araya getirerek Ağırnas’ı hak ettiği öneme kavuşturmayı, Ağırnaslılar’la beraber, kaybolan değerleri ve sanat-zanaat ilişkilerini yeniden hatırlamayı amaçlıyoruz.

Ayrıca bu çalışmayı, bu topraklarda ortaya çıkmış, en güzel örnekleri yaşanmış ama günümüzde tamamıyla unutulmuş bir kavramın, “imece”nin tekrar gündeme getirilmesi için önemli bir adım olarak görüyoruz.

İmeceye el verenlerin eşit bir şekilde temsil edildiği, tarafların düşünceleri, tecrübeleri, özverileri, gönüllü emekleri ve ortak akıllarıyla zenginleşecek bu çalışmaya sizleri de bekliyoruz.

 

Mart 2006/KAYNAK ARAŞTIRMASI

Mart ayından başlayarak, MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde Mimar Sinan’ın hayatı ve bize miras bıraktığı eserlerle ilgili uzmanlar eşliğinde çeşitli tanıtımlar yapılacak. ÇEKÜL Gençlik Birimi tarafından Heykel Bölümü öğrencilerine Sinan ile ilgili kaynaklara daha rahat ulaşabilmeleri için kaynakça ve İstanbul’daki eserlerine gezebilmeleri için basit rehberler hazırlanacak.

7-9 Nisan 2006/ALAN GEZİSİ
Mart ve Nisan aylarında yapılan bilgilendirmeler ışığında, Sinan’ın doğduğu kent Ağırnas, ÇEKÜL Gençlik Birimi üyeleri, MSGSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından gezilecek, yetkililerle görüşmeler yapılacak. Yaz çalışmasının detayları yerinde tartışılarak karara bağlanacak. Eğer zaman kalırsa Ağırnas’a yakın mesafede bulunan Sinan yapıları da geziye dahil edilecek.

1-30 Temmuz 2006/YAZ ÇALIŞMASI
15 kişilik öğrenci grubu, öğretim üyeleri ve ÇEKÜL Gençlik Birimi’nden konuyla ilgili kişiler bir ay boyunca alan gezisi sırasında kararlaştırılan fikirler ışığında Sinan’ın doğduğu kent Ağırnas’ta çalışmalar yapacak.

Güncel haberler
Haber arşivi

© 2006 Sinan'a Saygı. Her hakkı saklıdır. [Çekül Vakfı] [Tarihi Kentler Birliği]